MODULÁRNÍ ERP
Postavte si přesně takový systém, jaký potřebujete.

Z našeho škálovatelného systému nikdy nevyrostete, Addaris ERP totiž nabízí
více než 20 různých modulů. Nainstalujte si jen ty, které používáte
– nebo klidně všechny. Jaká oblast vás zajímá?

modulerocket
clouds
crm
crm
CRM

Udržujte stálé tempo od prvního navázání kontaktu až po závěrečnou fakturaci. Všechny informace, aktivity a komunikaci najdete v jedné aplikaci.

purchase and sale
Nákup a prodej

Automatizace a šablony vám ušetří čas při tvorbě nabídek a faktur i aktualizaci ceníků. Data o prodeji, nákupu a aktivitách máte přehledně na jednom místě.

purchase
helpdesk
helpdesk
Helpdesk a servis

Zpřístupněte zákazníkům webový portál, organizujte akce pro veřejnost, spravujte věrnostní programy. Sledujte aktivitu údržby a servisu, pokud je třeba.

project management
Projektové řízení

V jednom přehledu najdete ziskovost projektu, vykázaný čas i stav faktury. Plánujte a přiřazujte úkoly, pak dohlížejte na jejich provedení.

project
management
hr management
Řízení lidských zdrojů

Definujte organizační strukturu, zaznamenávejte docházky, spravujte absence i benefity. Evidujte snadno hodinové sazby, smlouvy i komunikaci.

reporting
Reportování

Získejte potřebné reporty ve formě pohledů, grafů nebo kontingenčních tabulek. Exportujte je nebo snadno zpracujte do užitečných výstupů.

reporting
manufacturing
manufacturing
Výroba

Převezměte kontrolu nad procesem výroby od příkazu až po kusovníky.

warehouses
Sklady

Digitalizujte řízení skladu chytrými čtečkami a automatizací činností.

warehouses