E-commerce
Získejte e-commerce řešení pro B2B i B2C, ze kterého nevyrostete.

Technické údaje

Z čeho se skládá naše webové řešení?

planets
clouds
tablet

3 části webového řešení

Všechny části dohromady poskytují řešení vysokou zatížitelnost a rychlé odezvy i při zpracovávání asynchronních operací na pozadí.

empty image

Frontend

 • stará se o vykreslování samotné aplikace a odbavení uživatelů

 • psán v reaktivním frameworku VueJS, tato technologie provádí i serverside rendering, který zajišťuje co nejkratší odezvy pro uživatele i roboty

 • celá aplikace je velice robustní a poskytuje vysoký výkon

 • web je plně překladatelný jednoduchou formou buď přímo v CMS, nebo přes externí překládací SW

Cache

 • vyrovnávací paměť je postavená na RedisDB

 • připravují a obnovují se zde data potřebná pro frontend, aby byla k dispozici okamžitě bez složitého vyhledávání v relačních databázích

 • použitím této komponenty zvyšujeme propustnost aplikace na technické maximum

empty image
empty image

Backend

 • v CMS mají uživatelé přístup k jednotlivým nastavením, přehledu klientů a jejich objednávek, nastavením platebních a doručovacích metod, historii plateb a dokladů

 • tato část aplikace je lokalizována do nejběžnějších evropských jazyků pro zajištění pohodlné správy v různých státech

S námi vám raketa neuletí

 • naše aplikace se řadí provozně spíše ke složitějším a robustnějším

 • nativně podporujeme škálování a geografické oddělení, režim vysoké dostupnosti a mnoho dalších vlastností, které dokáží zajistit
  spolehlivý nepřetržitý provoz velkému množství zákazníků

 • vzhledem k provozním nárokům poskytujeme i službu provozu v cloudové infrastruktuře AWS

 • zároveň poskytujeme služby monitoringu proaktivní kontroly aplikace a průběžného testingu

landscapepeoplerocket